Historia

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perustettiin vuonna 1920 lasten terveyttä ja hyvinvointia edistäväksi paikallisten alayhdistysten liitoksi. Ylihoitaja Sophie Mannerheimin lisäksi perustajajäseniin kuuluivat mm. kenraali Mannerheim, kouluneuvos Erik Mandelin ja lastenlääkäri Arvo Ylppö.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto perusti Lastenlinnan sairaalan, käynnisti äitiys- ja lastenneuvolat ja koulutti terveyssisaria. Sodan jälkeen MLL rakennutti yli 500 terveystaloa, jotka ovat nykyisten terveyskeskusten edeltäjiä. MLL on aloittanut myös tukioppilastoiminnan kouluissa, käynnistänyt koululaisten iltapäiväkerhot sekä avannut Lasten ja nuorten auttavan puhelimen. MLL:n perhekahviloissa vanhemmat saavat vertaistukea ja Vanhempainnetistä tietoa vanhemmuutensa tueksi. 

Valkealassa MLL on aloittanut toimintansa vuonna 1923. Tänä päivänä paikallisyhdistyksemme tarjoaa mm. viikoittain lapsiperheiden yhteisen kohtaamispaikan perhekahvilan sekä pienten lasten liikuntasalivuoron. Keväisin yhdistys järjestää suuren koko perheen tapahtuman Lystisunnuntain. Paikallisyhdistyksen tarkoituksena on tarjota lapsiperheille vertaistukea ja maksutonta toimintaa.